INFORMACE O COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že webové stránky provozované společností Benemedo s.r.o., IČ: 26141329, DIČ: CZ26141329, se sídlem: Praha 5 – Zbraslav, Pod Špitálem 1355, PSČ 15600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 73868 (dále „Benemedo“ nebo „my“) využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. K podobným účelům se používají i další technologie, například ukládání dat ve webovém prohlížeči nebo v zařízení, identifikátory spojené se zařízením a další software. V těchto zásadách označujeme všechny takové technologie jako „cookies“.

Cookies umožňují našemu webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva webových stránek tak pro Vás může být snazší a produktivnější.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Více informací o cookies naleznete zde: http://www.allaboutcookies.org/.

Účel použití cookies

Cookies používáme ke správě a řádnému fungování našich webových stránek, např. k statistickému zaznamenání a měření návštěvnosti. Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se návštěvníci na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete na webu Google Analytics.

Soubory cookie používáme také k marketingovým účelům, a to k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

Nastavení správy cookies v prohlížečích

Standardní webové prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Další lokální úložiště

V souvislosti s našimi službami můžeme používat další typy technologií pro lokální ukládání, např. lokální sdílené objekty (označované také jako „Flash cookies“) a lokální úložiště HTML5. Tyto technologie se podobají výše popsaným souborům cookies tím, že se ukládají v zařízení a lze je využít k ukládání určitých informací o Vašich aktivitách a preferencích. Nicméně tyto technologie mohou využívat jiné části zařízení než standardní soubory cookies, a proto je pravděpodobně nebudete moci ovládat pomocí standardních nástrojů a nastavení prohlížeče.

Informace o zakázání nebo odstranění informací obsažených ve Flash cookies zobrazíte klepnutím sem http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash .

Web Beacons

Můžeme také využívat technologie zvané web beacons (známé rovněž jako „webové majáky“ nebo „transparentní GIFy“), které mohou být vloženy do online obsahu, videí a e-mailů, a mohou umožnit číst z Vašeho zařízení určité typy informací. Pokud tedy například uživatel otevřel náš e-mail obsahující webové majáky a přijal cookies na našich webových stránkách, pak můžeme zjistit, kdy uživatel náš e-mail otevřel, přivítat uživatele na našich webových stránkách adresně a sledovat, které stránky uživatel na našem webu navštíví. Web beacons používáme k řadě účelů, např. přizpůsobení našich webových stránek včetně analýzy používání našich služeb.

Nechcete-li web beacons používat, doporučujeme vám řídit se návodem na smazání stávajících cookies a zakázání přijmu nových cookies, který naleznete po klepnutí na odkaz http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Způsob použití souborů cookie a dalších technologií třetími stranami

V některých případech můžou rovněž třetí strany shromažďovat prostřednictvím souborů cookie, web beacons a ostatních obdobných technologií informace o vašich aktivitách online, a to jako součást našich služeb nebo na internetu, z podobných důvodů jako jsou ty uvedené výše (naše platforma nákupního košíku je například poskytována obchodníkem třetí strany – společností Shopify. Tato společnost tak může umístit soubor cookie pro účely správy procesu vyúčtování.) Tyto společnosti mohou rovněž poskytovat reklamu a jinak sledovat chování uživatele.

Aktualizace informací o cookies

Tuto informaci o cookies můžeme občas aktualizovat například jako reakci na změnu používaných cookies nebo z jiných provozních, zákonných nebo regulačních důvodů. Pravidelně tedy informaci o cookies čtěte, abyste byli obeznámeni s používáním cookies a souvisejících technologií.

Datum v dolní části tohoto prohlášení je datum poslední aktualizace.

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: obchod@barvy-vlasy.cz

Více informací o zásadách ochrany Vašeho soukromí pak naleznete v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, které popisují, jak při používání souborů cookies chráníme vaše osobní údaje a další data.

Vezměte prosím na vědomí, že zakážete-li cookies, může dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek a nemusíte být schopni využít některých jejich vlastností.

V Praze dne 6. ledna.2020